A Lakáskulcs.eu ingatlan adatbázis adatvédelmi szabályzat

 

Tartalomjegyzék

1. Fogalom meghatározások
2. A Szolgáltató személye
3. A Felhasználási Feltételek és Adatkezelési szabályzat hatálya
4. A honlap célja
5. A szolgáltatás igénybe vétele
6. A személyes adatok kezelése
7. A Felhasználók felelőssége
8. A Szolgáltató felelőssége
9. Jogérvényesítés

1. Fogalom meghatározások

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe és az általa meghirdetett ingatlanra vonatkozó adatok.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely a megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, lekérdezése, továbbítása, törlése, nyilvánosságra hozatala.

Szolgáltató: az ingatlan adatbázis felépítéséért, rendeltetésszerű működtetéséért és az adatok kezeléséért felelős személy. Az adatbázis, mint szellemi termék tulajdonosa.

Felhasználó: az adatbázis szolgáltatását igénybe vevő személy vagy vállalkozás

2. A Szolgáltató személye

A www.lakaskulcs.eu oldal üzemeltetője a LAKÁSKULCS-direct (székhely: 9400 Sopron, Ferenczy J.u.6 a továbbiakban: Szolgáltató. A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek. A www.lakaskulcs.eu weboldal és azok adatai a Tárhely.EU Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u.4.) szerverein találhatóak.

3. A Felhasználási Feltételek és Adatkezelési szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási feltételek és Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.lakaskulcs.eu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.lakaskulcs.eu oldalon található hivatkozás vezet.

4. A honlap célja

A honlap célja ingatlan-adatbázis létrehozása és működtetése. A honlapon működő adatbázist a www.lakaskulcs.eu-n regisztrált felhasználók építik.

5. A szolgáltatás igénybe vétele

A honlapon keresni bármely Felhasználó jogosult, a hirdetés feladása regisztrációhoz kötött.

- Természetes személyek (magánszemélyek) telefonszám és e-mail cím megadása kötelező a név megadása választható opció. A regisztrált természetes személy az adatlap kitöltésével jogosult egy darabingatlan hirdetés feladására amihez egy kép feltöltése (kivétel telek) kötelező. A maximálisan feltölthető képek száma: 6 db. A hirdetések 60 napig aktívak és további 60 napra hosszabbíthatóak. Hosszabbítás nélkül lekerülnek az oldalról. A természetes személy a hirdetését módosíthatja, törölheti. A módosítások a honlapon azonnal megjelennek.

- Vállalkozásoknak a cég neve, a telephely címe, a telefonszám és az e-mail cím megadása kötelező. Regisztráció után az egyedi iroda vállalkozás jogosult korlátlan hirdetés manuális elhelyezésére. Manuális feltöltésnél a hirdetések 60 napig aktívak és további 60 napra hosszabbíthatóak. Vállalkozások áttöltéssel történő hirdetés elhelyezésénél a regisztráció a cég neve, a telephely címe, a telefonszám és az e-mail cím megadása mellett kötelező. Az áttöltés rendszere napi frissítésű annak aktualizálását, módosítását, törlését a vállalkozó az áttöltő igénybevételével tartja karban.

6. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a hirdetésben megadott, ingatlanra vonatkozó adatokon túl csak a felhasználó e-mail címét, telefonszámát illetve önkéntes hozzájárulás alapján nevét kezeli, ezekből az adatokból az aktív hirdetésekben a telefonszám jelenik meg, annak érdekében, hogy az érdeklődők a felhasználóval a kapcsolatot felvehessék. A név csak vállalkozás esetén, az e-mail cím egyáltalán nem jelenik meg. Az e-mail kapcsolattartás e-mail küldő modulon keresztül történik. Az ingatlanra vonatkozóan megadott adatokat és nevét a Felhasználó bármikor módosíthatja vagy teljes regisztrációját törölheti, ez a nyilvános adatbázisban azonnal megjelenik. A változtatást, illetve törlést a Szolgáltató rendszere azonnal végrehajtja.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat a szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.
A kezelt adatokat csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére.
A regisztrációkor a Felhasználónak lehetősége van hozzájárulni ahhoz, hogy a Szolgáltató számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. A hírlevél-küldés rendszerét a Szolgáltató a Felhasználók igényeinek figyelembe vételével alakítja ki. Egyéb célokra az adatokat a Szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor.
A regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése az oldalhoz kapcsolódik és az oldal rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges.

7. A felhasználók felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. A Felhasználó más személyre, más személy ingatlanára vonatkozó adatot csak az érintett kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő Felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

8. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (Szabályzat megváltoztatása, Felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

9. Jogérvényesítés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

Sopron, 2013. július 30.

LAKÁSKULCS-direct